Kırgızistan'ın 11-16 Eylül ekonomik haftası

6419 görünümler Haber analiz 0

Değerli makbuz. Devlet menkul kıymetleri ihalesinden 2017 yılının 8 ayı boyunca Kırgızistan bütçesi 10 milyardan fazla som (Kırgız parası) aldı. Kırgızistan Maliye Bakanlığı verilerine göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, devlet hazine bonoları (STB) ve hükümet kısa vadeli tahvil (T-bonosu) sayılarından bütçeye 10,3 milyar som getirildi.

GSİH Büyüyor. Ocak-Ağustos 2017 döneminde gayri safi yurtiçi hasıla hacmi 282 milyar som değerini aştı. Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi’nden yapılan açıklamaya gore bu, geçen yılın aynı dönemine göre % 6 daha fazladır. GSYİH artışına neden olan Kırgızistan'ın göstergesi, ülkenin sanayi sektörünün gelişmesi ve gelişmesinden kaynaklanmaktadır. GSYİH'daki büyüme, sanayi ve inşaat sektörlerinde üretimdeki artıştan etkilenmiştir. GSYİH yapısındaki en büyük pay, toplam hizmetin% 50'sini oluşturan hizmet sunum endüstrisine düşmüştür. Sektörün payı yaklaşık % 20, tarım -% 12 ve inşaat - yaklaşık% 7 olarak gerçeklşeti.

Ocak-Ağustos 2017 döneminde sanayi üretim hacmindeki artış, metal cevherlerinin ekstraksiyonunun, temel metallerin üretimi, kauçuk ve plastik ürünlerin üretimi, diğer metalik olmayan mineral ürünler, gıda ürünleri, rafine edilmiş petrol ürünleri, kıyafetler ve ülkeye elektrik, gaz, buhar ve klimanın artırılması nedeniyle sağlanmıştır.

Ticaret cirosu. Ocak-Temmuz 2017 sonuçları üzerine Kırgızistan dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre % 13.4 artışla 3 milyar 340 milyon dolar oldu. Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, 2017 yılının ilk yarısında ihracat hacmi % 27,1 oranında artarak 950.5 milyon dolara, ithalat % 8.7 artarak 2 milyar 390.1 milyon dolara ulaştı.

Bu sonuç, süt ürünlerinin 3.4 kat, camda 2.3 kat, kurutulmuş meyvelerin 2.3 kat artması nedeniyle sağlandı. Aynı zamanda, Kırgızistan'da araç ihracatı % 8 oranında azalmıştır.

İthalattaki artış, ahşap ve ahşap ürünler ithalatında % 2.6, eczacılık ürünleri % 36.1, örme giyimi % 24.7, demirli metallerden % 18.7, elektrikli makine ve teçhizatın % 10.3 oranında artmasına bağlıydı. Aynı zamanda, kara taşıtı ithalatı% 27.3, şeker ve şeker ürünleri% 23 oranında azaldı.

Milli İstatistik Komitesinin verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 1.3 milyar dolara ulaşmış ve bir önceki yıla göre % 14.7 artış sağlanmıştı. Aynı zamanda AEB ülkelerine mal ihracatı % 32.7, ithalat ise % 9.8 arttı.

Aktif nüfus. Kırgızistan'ın ekonomik olarak aktif nüfusu 2,5 milyondan fazla olup toplam nüfusu 6 milyondan fazla. Milli İstatistik Komitesi, ekonomik açıdan aktif nüfusun 15 yaşın üzerindeki vatandaşları içerdiğini belirtmektedir.

2,5 milyon nüfusun, yani % 65'i kırsal alanlarda yaşıyor. Bu grubun önemli bir kısmı yaklaşık % 27’si ticarette, yaklaşık % 16’sı tarımda, % 12’si inşaatta ve % 9’u eğitim alanlarında çalışmaktadır.

Kırgızistan'da son beş yıldaki işsizlik oranı 2012'de % 8.4 iken 2016'da % 7.2'ye düştü. Aynı zamanda kentsel yerleşim yerlerinde istihdam düzeyi kırsal alanlardan (% 56.6'ya karşı% 57.3) biraz daha düşüktür; bu da kırsal nüfusun istihdamının özgüllüğü ile açıklanmaktadır.

Şeker pancarının modernizasyonu. Çüy Vilayeti'ndeki iki şeker fabrikasının modernizasyonu, daha sonra 100.000'den fazla insana istihdam sağlayacak. Şeker pancarı işlemesinin artması nedeniyle böyle sayıda insana iş sağlanabilir.

Rus-Kırgız Kalkınma Vakfı, iki şeker fabrikasına yönelik daha önceki 15.5 milyon dolarlık krediyi onayladı. Bunların 5.5 milyonu Kayındı fabrikasına, 10 milyon doları ise Şopokov kasabasındaki Koşoy tesisinin restorasyonuna tahsis edildi. Bu iki şeker rafinerisinin finansmanı gelecekte yaklaşık 100 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak.

Sahtecilikle mücadele. Geçen hafta, başta AEB ülkelerinin en büyük işletmelerinin olduğu sosyal ve siyasi figürler, memurlar, ekonomik birlik topraklarında sahte ürünlerle mücadele konularını görüşmek üzere Bişkek’te düzenlenen 5. Anti sahtecilik Forumu'nda bir araya geldi. Forumun katılımcıları, AEB pazarını korumak için, üye ülkelerin sahte ürünleri belirlemek ve bastırmak için sistemi birleştirerek birlikte hareket etmesi gerektiğini görüştiler.

Başbakanın çalışma günü. Başbakan Sapar İsakov haftanın sonunda, Çüy Vilayeti’ndeki hem sanayi tesislerini hem de sosyal ve kültürel tesisleri ziyaret eti. Özellikle, Tokmok şehrinde bulunan cam levha fabrikası Interglass'ı ziyaret etti. İsakov ziyareti sırasında, güncellenen tesisi görmekten memnun olduğunu söyledi.

2000-2002 yıllarında bu yapıda onarım ve restorasyon çalışmaları yapıldığını, ana üretimin modernize edildiğini ve işletmeyi yükselttiğini Hükümet Başkanı’na rapor eden tesisin resmi temsilcisi Leonid Popov, bu yapının restorasyon edilmesi sonucu etkili göstergeler elde edilmesine ve ürünlerin yüksek kalitede üretim elde etmelerine izin verdiğini söyledi.

Kabar Ulusal Haber Ajansı.

Yorumlar

Yorum Gönder