Kırgızistan’ın 4-11 Kasım ekonomik haftası

2748 görünümler Haber analiz 0

Önemli konu BDT’dir. Bu hafta, Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, Kırgızistan'ın BDT ülkeleri arasında Özbekistan'ın ana dış ticaret ortağı olduğunu belirtti. Özbekistan'ın ana ticaret ortakları arasında Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Tacikistan da yer alır ve dış ticaret cirosunun % 28,6'sını oluşturuyor.

Özbekistan vatandaşlarının dış ticaret işlemleri ağırlıklı olarak, toplam ticaret hacminin % 92,5'ini oluşturan Asya ülkeleri (toplam cironun % 45,7'si), Avrupa (% 44,2) ve ABD (% 2,6) ile gerçekleştirilmektedir.

Özbekistan'ın 2017 yılının Ocak-Eylül dönemindeki dış ticaret cirosu yaklaşık 20 milyar ABD dolar olarak gerçekleşti.

9 şirket. Kırgızistan'dan dokuz şirket, Rusya'da "InterFood Siberia 2017" yiyecek ve içecek fuarında tanıtıldı. Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 8-10 Kasım tarihleri arasında bu 9 şirket ürünlerini söz konusu fuarda tanıttı. Kırgızistan'dan katılan şirketler: Ak Zhalga JSC, Golden Ore LLC, Çiftçiler Organik Bahçe LLC, Agroelita, Kidik LLC, At-Bashi Sut LLC, Zhanar ve Beck LLC, ProdImpeX, Erfrut.

Konuya ek, Kırgızistan’ın Narın bölgesi, At-Başı ilçesinde üretilen peynir, Rusya’nın Novosibirsk şehrinde gerçekleştirilen uluslararası gıda fuarında en iyi peynir olarak bilindi.

Sergilere katılım, Finlandiya Hükümeti tarafından finanse edilen UNDP'nin Ticaret Kolaylaştırma projesinin desteğiyle Kırgızistan Yatırım ve İhracat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlendi. Şirketler ürünlerini sergilemenin yanı sıra federal ticaret ağlarıyla (Magnit, Lenta, Ashan, vb.) ve Sibirya ticaret ağlarıyla (Holiday, Bystronom, Sibirsky Gigant ve diğerleri) toplantılarına katıldı.

Rus ortaklar, süt ürünlerinde Hollanda peyniri, chechil peynirlerine (pigtail) en büyük ilgilerini dile getirdi.

İlişkileri güçlendirmek. Özbekistan ile Kırgızistan arasında traverten üretimi için ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşmanın yanı sıra ihracat-ithalat anlaşmalarının imzalanması, Kırgızistan Başbakanı Sapar Isakov'un resmi ziyareti çerçevesinde Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Devlet Yatırım ve İhracat Geliştirilmesi Ajansı Direktörü Alımbek Orozbekov’un katılımıyla Taşkent'te yapıldı.

Artel LLC tarafından temsil edilen Özbek tarafı, ev eşyalarının üretimi için fabrikayı ziyaret etti. Kırgız tarafına ev aletleri tedarikinde işbirliği önerildi. Ardından, traverten ve beyaz mermer almakla ilgilenen "Trest 12" şirketinin temsilcileri ile görüşmeler yapıldı.

Ziyaret sonucunda 2 sözleşme, 4 ihracat-ithalat sözleşmesi imzalanması yanı sıra traverten üretimi için bir ortak girişim oluşturulmasına ilişkin 1 sözleşme imzalanmıştır.

Yakıt yeterli. Kırgızistan Devlet, Enerji ve Madencilik Komitesi, önümüzdeki aylardaki ihtiyaçları karşılamak için Kırgızistan'daki yakıt ve yağlayıcı rezervlerinin yeterli olacağını açıkladı.

Açıklama, Meclis milletvekili İshak Pirmatov'un, “Kırgızistan'daki yakıt sadece iki haftaya yetecek” diyen sözlerine yanıt idi. Pirmatov, “12-13 Ekim'den itibaren hiçbir araba Kırgızistan'a giremeyecek veya burden çıkamayacak. Yaklaşık bir iki haftalık yakıt rezervlerine sahibiz. Görevli olarak ithal edersek, benzin fiyatı yükselecektir. Petrol tüccarları derneği ve hükümet bilgi vermiyor. Herkes hiçbir şey olmadığı iddiasındadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Enerji Komitesi verilerine göre, 9 Kasım 2017 tarihi itibarıyla, petrol ürünleri hacmi 43 bin 412 ton. Benzin 24 bin 709 ton, dizel yakıt 18 bin 703 ton’dur. Buna ek olarak, şirketler tarafından bildirilen yakıtlar tedarikçilerdir.

Buna ek olarak, rafineride Junda, petrol ürünleri, benzin ve dizel yakıtı ve yarı mamul ürünler için büyük hammadde rezervlerine sahiptir.

Şu anda, Devlet Sanayi, Enerji ve Madencilik Komitesi, Rusya Enerji Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti topraklarına kesintisiz yakıt temini üzerine görüşmelere devam etmektedir.

Devlet Komitesi, aynı zamanda mevcut yakıt miktarlarının önümüzdeki aylarda Kırgızistan'ın ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yeterli olduğunu belirtti.

Yavaşladı, ama büyüyor. Kırgızistan Merkez Bankası, bu hafta yaptığı açıklamada, ön tahminlere göre Kırgızistan'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) hacmi, Ocak-Ekim 2017'de 382.6 milyar som üzerinde gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine gore % 3.9 arttı. GSYİH büyümesinin, sanayi hacmi, inşaat, tarımın yanı sıra hizmet dağıtım alanlarının geliştirilmesi yoluyla sağlandı.

GSYİH yapısındaki en büyük pay, hizmet sektörüne girdi ve bu makroekonomik göstergenin toplam hacminin % 48'ini oluşturdu. Sanayi sektörünün payı % 18'in üzeri, tarım yaklaşık % 16, inşaat ise % 7 oldu.

Kumtor alanının gelişimi için işletmeleri dikkate almadan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde GSYİH hacminin yaklaşık 346,2 milyar som oldu ve % 3,5 arttı.

Fiyatlar biraz arttı. Kırgızistan'da, tüketici fiyat ve tarifeleri Ekim ayında % 0,7 arttı. Kırgızistan Merkez Bankası verilerine göre, gıda dışı ürünler için fiyatlar % 1.4, gıda ve alkolsüz içecekler % 0.6 arttı.

Aynı zamanda, patateslerde % 6.5, taze meyvelerde % 4, yumurtada % 2.9, sığır etinde % 2.6, süt ve süt ürünlerinde % 1.8 olarak önemli bir fiyat artışı gözlemlendi. Gıda dışı ürünlerin fiyatlarında da artış gözlemlendi: kömürde % 9.3, sıvılaştırılmış gazda ise % 3.6 ve çimentoda % 3.4.

AEB ile ticaret. Kırgızistan'ın 2017 son 9 ayı boyunca Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) katılan ülkelerle karşılıklı ticaret hacmi 1 milyar 708.3 milyon dolar oldu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 11.6 arttı.

Kırgızistan Ulusal İstatistik Komitesinin verilerine göre, bu rakamlar Kırgızistan'dan AEB pazarına % 32.2'lik bir mal ihracatının arttığını ve Birliğe üye ülkelerin ithalat hacminin % 5.8 arttığını göstermektedir.

AEB pazarına mal ihracında en büyük pay, değerli metallerin konsantrasyonları ve cevherleri tarafından işgal edilmekte ve toplamın % 18,8'ini oluşturmaktadır. Ayrıca giysiler % 17.6, ayakkabı % 10.8, süt ürünleri % 6.7, kurutulmuş meyveler % 4.7, otomobil ve traktör parçaları ve aksesuarları % 4 ve cilalı cam % 3,5.

Kırgızistan'ın AEB ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaretinin en büyük payı Rusya'dır ve bu göstergenin hacmi % 57.7'dir.

"Kabar" Kırgız Ulusal Haber Ajansı

Yorumlar

Yorum Gönder