Kırgızistan’ın 19-24 Şubat ekonomik hafta haberleri

628 görünümler Haber analiz 0

Fon AEB'den doldurulacak. Avrasya Kalkınma Bankası (EDB), Rus-Kırgız Kalkınma Vakfı'nı (RKKV) 50 milyon dolarlık döner kredi tesisi ile 5 yıllık bir süre için sağlayacak. İlgili sözleşme, EDB yönetim kurulu başkanı Andrey Belyaninov ve RKKV Başkanı Erkin Asrandiyev tarafından imzalandı.

Fonlar, Vakfın Kırgızistan'da uyguladığı yatırım projelerinin finansmanının yanı sıra, Kırgız Cumhuriyeti ticari bankaları aracılığıyla Vakfın hedeflediği programları finanse etmek için kullanılacaktır.

İki uluslararası kalkınma kurumunun işbirliği, Kırgızistan ekonomisinin gelişmesine ve modernizasyonuna katkıda bulunacak ve EDB üye ülkelerinin ekonomik bütünleşmesini derinleştirmek için ön koşullar yaratacak.

Yatırımlar. 2017 yılında devlet yatırımları programı yalnızca iki bakanlık, yani Acil Durumlar Bakanlığı ve Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yerine getirildi. Başbakan Yardımcısı Sancar Mukanbetov, son birkaç yılda birçok ajans tarafından yatırım programının yerine getirilme eğilimi olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mukanbetov, “2017 yılında, kalkınma bütçesinin ana parçası olan program % 83 oranında uygulanmaktadır. Devletin toplam yatırım tutarı 39 milyar som olarak onaylandı. Gerçek icra 27.8 milyar som'a, yani % 71'e ulaştı. Geliştirilmemiş fon miktarı, devlet yatırım bütçesinin neredeyse % 30'u olarak 11.3 milyar som'a ulaştı.” dedi.

Ticaret büyüyor. AEB ülkelerinin karşılıklı ticaret ürünlerinin ticaretindeki artış, Avrasya entegrasyonunun derinleştiğini göstermektedir. 2017'de, AEB ülkeleri arasındaki tarımsal ürünler ticareti, Gümrük Birliği oluşturulduğunda 2010'ya kıyasla % 63 oranında büyümüş ve ticaret hacmi 8,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu arada, gıda ürünlerinin AEB dışındaki üçüncü ülkelere ihracatı yarı yarıya arttı.

2017 yılı sonuçlarına göre, AEB ülkelerindeki tarımsal ürün ve gıda ürünlerinin ihracatı, 3,6 milyar dolar olarak kaydedildi ve 2016'ya kıyasla 20,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Büyüme beklenenden fazladır. Kırgızistan'ın 2017'deki ekonomik büyümesi beklentileri aştı. Başbakan Sapar İsakov, Avrasya Ekonomik Birliği AEB ülkelerindeki büyüme oranları bakımından ülkenin lider konumuna dikkat çekti. İsakov, olumlu büyüme oranlarının ekonominin tüm sektörlerinde kaldığını söyledi.

Hükümet Başkanı, günümüzde nüfusun yaşam standartlarının daha da iyileştirilmesi, yeni sanayi ve işler yaratılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Entegrasyonun Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde derinleştirilmesi için büyük zorluklar yaşandığını bildirdi.

İsakov, “Hükümetin 2018 için öngördüğü politikanın temel amacı, ekonomik büyümenin olumlu dinamiklerine sahip olmak ve ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmak yoluyla makroekonomik istikrarı korumak olacaktır. Hükümetin öncelikli görevi, nüfusun ekonomik refahının, sosyal refahın, güvenli ve destekleyici ortamın sağlanmasını sağlamak için üç ana alandan oluşan 2018-2023 için Yeni Devrime 40 Adım Programın etkili bir şekilde uygulanması olacak, dijital dönüşüm için yüksek teknolojili projeleri teşvik etmek ve Program çerçevesinde açık ve şeffaf bir devlet oluşturmaktır.” şeklinde konuştu.

Kırgızistan GSYİH'si. Ülkenin 2017 yılındaki sosyo-ekonomik gelişimi konularının ele alındığı Hükümet toplantısında 2017 yılı sonunda gayri safi yurtiçi hasıla 493.3 milyar som olduğu ve ekonomi % 4.5 büyüdüğü duyuruldu.

Toplantı sırasında konuşma yapan Ekonomi Bakanı Artem Novikov, 2017 yılındaki ekonomik büyümenin tarımdaki büyüme oranları dahil olmak üzere ekonominin tüm sektörleri tarafından sağlandığını, yani tarımda % 2.2, inşaat sektöründe % 7.1, hizmet sektöründe ise % 2.1olduğunu rapor etti.

Novikov, “Ana metal üretimindeki artış, yüksek metalurjik cevher çıkarımı, artan elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı nedeniyle büyümenin ana itici gücü % 11.8 gerçek büyüme oranı ile sanayi sektörü olmuştur.” dedi.

Ekonomi geleceği. Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov, hükümet toplantısında 2018 yılında Kırgızistan ekonomisinin büyümesi % 3,6 düzeyinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Başbakan, " Onaylanan tahmine göre, 2018'de ülkenin ekonomik büyümesi % 3.6'ya ulaşacak. 2017 yılının sonuçlarını dikkate alarak istikrarlı bir ekonomik büyümeyi sürdürmeli ve tüm tahmini göstergelerin yerine getirilmesini sağlamalıyız. Kırgızistan Hükümetinin 2018 yılı için öngördüğü ana hedef, ekonomik büyümenin olumlu dinamiklerine sahip olmak ve ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmak yoluyla makroekonomik istikrarın sağlanması olacaktır." dedi.

Kırgız Ulusal Kabar Ajansı

Yorumlar

Yorum Gönder