RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Fri, 26 May 2017 11:17:37 +0600 Kabar.kg 60 Адам жасай албаганды жасаган робот Fri, 26 May 2017 11:00:20 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/adam-zhasai-albagandy-zhasagan-robot/ http://kabar.kg/kyr/news/adam-zhasai-albagandy-zhasagan-robot/ Манчестерде терактка шектүү онунчу адам кармалды Fri, 26 May 2017 10:47:30 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/manchesterde-teraktka-shekt-onunchu-adam-karmaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/manchesterde-teraktka-shekt-onunchu-adam-karmaldy/ С.Жээнбеков КМШ Өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышууга Казанга келди Fri, 26 May 2017 10:30:28 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/s.zheenbekov-kmsh-km-t-bashchylarynyn-ke-eshinin-zhyiynyna-katyshuuga-kazanga-keldi/ http://kabar.kg/kyr/news/s.zheenbekov-kmsh-km-t-bashchylarynyn-ke-eshinin-zhyiynyna-katyshuuga-kazanga-keldi/ Баткенде сел турак үйлөрдү каптап, үч унааны агызып кеткен Fri, 26 May 2017 10:23:16 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/batkende-sel-turak-il-rd-kaptap-bir-unaany-agyzyp-ketken/ http://kabar.kg/kyr/news/batkende-sel-turak-il-rd-kaptap-bir-unaany-agyzyp-ketken/ 27-май - Орозонун биринчи күнү Fri, 26 May 2017 10:03:34 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/27-mai-orozonun-birinchi-k-n/ http://kabar.kg/kyr/news/27-mai-orozonun-birinchi-k-n/ Шашылыш билдирүү: туруксуз аба ырайы күтүлөт! Fri, 26 May 2017 09:33:34 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/shashylysh-bildir-turuksuz-aba-yraiy-k-t-l-t-3/ http://kabar.kg/kyr/news/shashylysh-bildir-turuksuz-aba-yraiy-k-t-l-t-3/ 2017-жылы 6,5 миң фермер насыя алды Fri, 26 May 2017 09:12:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/6-5-mi-fermer-nasyia-aldy-1/ http://kabar.kg/kyr/news/6-5-mi-fermer-nasyia-aldy-1/ ӨКМ кызматкерлери окуудан өтүшүүдө Fri, 26 May 2017 09:05:02 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/km-kyzmatkerleri-okuudan-t-sh-d/ http://kabar.kg/kyr/news/km-kyzmatkerleri-okuudan-t-sh-d/ Trend: Өзбекстан жана Түркия 2 млрд долларлык келишимге кол коюшту Fri, 26 May 2017 05:47:58 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/trend-zbekstan-zhana-t-rkiia-2-mlrd-dollarlyk-kelishimge-kol-koiushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/trend-zbekstan-zhana-t-rkiia-2-mlrd-dollarlyk-kelishimge-kol-koiushtu/ А.Омокеев ТИМ статс-катчысы болуп дайындалды Thu, 25 May 2017 23:42:20 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/a.omokeev-tim-stats-katchysy-bolup-daiyndaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/a.omokeev-tim-stats-katchysy-bolup-daiyndaldy/ С.Жээнбеков Казань шаарына учуп кетти Thu, 25 May 2017 23:38:10 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/s.zheenbekov-kazan-shaaryna-uchup-ketti/ http://kabar.kg/kyr/news/s.zheenbekov-kazan-shaaryna-uchup-ketti/ «Колдон колго» коомдук бирикмесинде аутизмден жабыркаган 317 бала бар Thu, 25 May 2017 23:31:41 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/koldon-kolgo-koomduk-birikmesinde-autizmden-zhabyrkagan-317-bala-bar/ http://kabar.kg/kyr/news/koldon-kolgo-koomduk-birikmesinde-autizmden-zhabyrkagan-317-bala-bar/ Жогорку сотто коррупцияны алдын-алуу талкууланды Thu, 25 May 2017 18:06:34 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhogorku-sotto-korruptciiany-aldyn-aluu-talkuulandy/ http://kabar.kg/kyr/news/zhogorku-sotto-korruptciiany-aldyn-aluu-talkuulandy/ Нарын облусунда мектепти 3 миң 464 бүтүрүүчү аяктады Thu, 25 May 2017 18:00:30 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/naryn-oblusunda-mektepti-3-mi-464-b-t-r-ch-aiaktady/ http://kabar.kg/kyr/news/naryn-oblusunda-mektepti-3-mi-464-b-t-r-ch-aiaktady/ Ошто өзгөчө кырдаалдар боюнча окуулар өткөрүлдү Thu, 25 May 2017 17:49:28 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshto-zg-ch-kyrdaaldar-boiuncha-okuular-tk-r-ld/ http://kabar.kg/kyr/news/oshto-zg-ch-kyrdaaldar-boiuncha-okuular-tk-r-ld/ WhatsApp колдонмосуна атаандаш TamTam мессенджери чыкты Thu, 25 May 2017 17:15:23 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/whatsapp-koldonmosuna-ataandash-tamtam-messendzheri-chykty/ http://kabar.kg/kyr/news/whatsapp-koldonmosuna-ataandash-tamtam-messendzheri-chykty/ 4 жашар бала 5-кабаттан кулап каза болду Thu, 25 May 2017 16:42:39 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/4-zhashar-bala-5-kabattan-kulap-kaza-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/4-zhashar-bala-5-kabattan-kulap-kaza-boldu/ Майлуу-Суу – Сары-Бээ жолу 1 айда оңдолот Thu, 25 May 2017 16:25:35 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/mailuu-suu-sary-bee-zholu-1-aida-o-dolot/ http://kabar.kg/kyr/news/mailuu-suu-sary-bee-zholu-1-aida-o-dolot/ Жаш кыргызстандыктар Prince & Princess of the Universe 2017 сынагына катышат Thu, 25 May 2017 16:04:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhash-kyrgyzstandyktar-prince-princess-of-the-universe-2017-synagyna-katyshat/ http://kabar.kg/kyr/news/zhash-kyrgyzstandyktar-prince-princess-of-the-universe-2017-synagyna-katyshat/ Кыргыз-кытай чек арасы 4 күнгө жабылат Thu, 25 May 2017 15:49:08 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyz-kytai-chek-arasy-4-k-ng-zhabylat/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyz-kytai-chek-arasy-4-k-ng-zhabylat/ “Кыргыз темир жолунда” жүк ташуучу вагондор жетишсиз Thu, 25 May 2017 15:43:08 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyztemirzholunda-zh-k-tashuuchu-vagondor-zhetishsiz/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyztemirzholunda-zh-k-tashuuchu-vagondor-zhetishsiz/ Өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары дайындалды Thu, 25 May 2017 15:29:56 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/km-tt-n-ysyk-k-l-oblusundagy-k-l-n-n-orun-basary-daiyndaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/km-tt-n-ysyk-k-l-oblusundagy-k-l-n-n-orun-basary-daiyndaldy/ Патрулдук милиция башкармалыгында электр жарыгы өчүрүлөт Thu, 25 May 2017 15:13:43 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/patrulduk-militciia-bashkarmalygynda-elektr-zharygy-ch-r-l-t/ http://kabar.kg/kyr/news/patrulduk-militciia-bashkarmalygynda-elektr-zharygy-ch-r-l-t/ И.Өмүркулов президенттик шайлоолорду 15-октябрда өткөрүү сунушун түшүндүрдү Thu, 25 May 2017 14:39:25 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/i-m-rkulov-prezidenttik-shailoolordu-15-oktiabrda-tk-r-sunushun-t-sh-nd-rd/ http://kabar.kg/kyr/news/i-m-rkulov-prezidenttik-shailoolordu-15-oktiabrda-tk-r-sunushun-t-sh-nd-rd/ Жалал-Абадда 12 жашар бала чагылгандын соккусунан каза тапты Thu, 25 May 2017 14:36:08 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abadda-12-zhashar-bala-chagylgandyn-sokkusunan-kaza-tapty/ http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abadda-12-zhashar-bala-chagylgandyn-sokkusunan-kaza-tapty/ Ж.Орозбекова: “Өсүп келе жаткан муун улуттук лидерлерди билиши керек” Thu, 25 May 2017 14:22:50 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zh.orozbekova-s-p-kele-zhatkan-muun-uluttuk-liderlerdi-bilishi-kerek/ http://kabar.kg/kyr/news/zh.orozbekova-s-p-kele-zhatkan-muun-uluttuk-liderlerdi-bilishi-kerek/ КР менен БАЭ визалык катташуу жол-жоболору жөнөкөйлөштүрүлөт Thu, 25 May 2017 12:39:36 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kr-menen-bae-vizalyk-kattashuu-zhol-zhoboloru-zh-n-k-il-sht-r-l-t/ http://kabar.kg/kyr/news/kr-menen-bae-vizalyk-kattashuu-zhol-zhoboloru-zh-n-k-il-sht-r-l-t/ Атамбаев чекисттерге жаңы үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды Thu, 25 May 2017 12:29:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-ukmk-kyzmatkerlerine-zha-y-konushtardyn-achkychtaryn-tapshyrdy/ http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-ukmk-kyzmatkerlerine-zha-y-konushtardyn-achkychtaryn-tapshyrdy/ Нарын шаарынын мектептери акыркы коңгуроону белгилешти Thu, 25 May 2017 12:26:13 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/naryn-shaarynyn-mektepteri-akyrky-ko-guroonu-belgileshti/ http://kabar.kg/kyr/news/naryn-shaarynyn-mektepteri-akyrky-ko-guroonu-belgileshti/ Президенттин аппарат жетекчиси Сапар Исаковдун атасы каза болду Thu, 25 May 2017 11:28:27 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttin-apparat-zhetekchisi-sapar-isakovdun-atasy-kaza-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttin-apparat-zhetekchisi-sapar-isakovdun-atasy-kaza-boldu/