RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Wed, 25 Apr 2018 23:32:13 +0600 Kabar.kg 60 26-апрелде Ош шаарынын бир аймагында газ болбойт Wed, 25 Apr 2018 21:51:47 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/26-aprelde-osh-shaarynyn-bir-aimagynda-gaz-bolboit/ http://kabar.kg/kyr/news/26-aprelde-osh-shaarynyn-bir-aimagynda-gaz-bolboit/ Дүйшөмбү шаарында жарым сааттык нөшөрлүү жамгырдан кийин суу каптады Wed, 25 Apr 2018 21:39:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/d-ish-mb-shaarynda-zharym-saattyk-n-sh-rl-zhamgyrdan-kiiin-suu-kaptady/ http://kabar.kg/kyr/news/d-ish-mb-shaarynda-zharym-saattyk-n-sh-rl-zhamgyrdan-kiiin-suu-kaptady/ Кадамжайдагы имамдар 3 айлык компьютердик курста окушууда Wed, 25 Apr 2018 21:30:25 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kadamzhaidagy-imamdar-3-ailyk-komp-iuterdik-kursta-okushuuda/ http://kabar.kg/kyr/news/kadamzhaidagy-imamdar-3-ailyk-komp-iuterdik-kursta-okushuuda/ Видео жаңылыктар - 25.04.18 Wed, 25 Apr 2018 19:50:55 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-25.04.18/ http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-25.04.18/ Ооган талиптери жазгы чабуулдар башталганын жарыялады Wed, 25 Apr 2018 18:48:44 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oogan-talipteri-zhazgy-chabuuldar-bashtalganyn-zharyialady/ http://kabar.kg/kyr/news/oogan-talipteri-zhazgy-chabuuldar-bashtalganyn-zharyialady/ Жарандык коргоо кызматынын башчылары окуудан өтүүдө Wed, 25 Apr 2018 17:55:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zharandyk-korgoo-kyzmatynyn-bashchylary-okuudan-t-d/ http://kabar.kg/kyr/news/zharandyk-korgoo-kyzmatynyn-bashchylary-okuudan-t-d/ Бишкекте Kyrgyz Build 2018 көргөзмөсү өтүп жатат Wed, 25 Apr 2018 17:38:10 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kyrgyz-build-2018-k-rg-zm-s-t-p-zhatat/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kyrgyz-build-2018-k-rg-zm-s-t-p-zhatat/ 26-апрелге карата өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы Wed, 25 Apr 2018 17:19:17 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/26-aprelge-karata-lk-aimagynda-k-t-lg-n-aba-yraiy/ http://kabar.kg/kyr/news/26-aprelge-karata-lk-aimagynda-k-t-lg-n-aba-yraiy/ 1-майдан тарта “Каркыра-унаа жолу” көзөмөл жайы ачылат Wed, 25 Apr 2018 17:16:42 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/1-maidan-tarta-karkyra-unaa-zholu-k-z-m-l-zhaiy-achylat/ http://kabar.kg/kyr/news/1-maidan-tarta-karkyra-unaa-zholu-k-z-m-l-zhaiy-achylat/ Совет доорундагы эстелик кайрадан Ташкенттин борборуна орнотулат Wed, 25 Apr 2018 17:06:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/sovet-doorundagy-estelik-kairadan-tashkenttin-borboruna-ornotulat/ http://kabar.kg/kyr/news/sovet-doorundagy-estelik-kairadan-tashkenttin-borboruna-ornotulat/ “Республика – Ата Журт” фракциясынын көпчүлүк коалициясынын курамына кирүүсү жөнүндө Макулдашуу түзүлдү Wed, 25 Apr 2018 16:49:06 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/respublika-ata-zhurt-fraktciiasynyn-k-pch-l-k-koalitciiasynyn-kuramyna-kir-s-zh-n-nd-makuldashuu-t-z-ld/ http://kabar.kg/kyr/news/respublika-ata-zhurt-fraktciiasynyn-k-pch-l-k-koalitciiasynyn-kuramyna-kir-s-zh-n-nd-makuldashuu-t-z-ld/ Президент Мамлекеттик тууну сактап калган мекенчилдерге ыраазычылык билдирди - Стамалиева Wed, 25 Apr 2018 16:30:23 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prezident-mamlekettik-tuunu-saktap-kalgan-mekenchilderge-yraazychylyk-bildirdi-stamalieva/ http://kabar.kg/kyr/news/prezident-mamlekettik-tuunu-saktap-kalgan-mekenchilderge-yraazychylyk-bildirdi-stamalieva/ Чөнтөк телефону окуучунун турмушунда кандай мааниге ээ? Wed, 25 Apr 2018 16:02:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ch-nt-k-telefonu-okuuchunun-turmushunda-kandai-maanige-ee/ http://kabar.kg/kyr/news/ch-nt-k-telefonu-okuuchunun-turmushunda-kandai-maanige-ee/ Ошто 15 окуучу жана 3 мугалим боектон ууланышты Wed, 25 Apr 2018 15:38:50 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshto-15-okuuchu-zhana-3-mugalim-boekton-uulanyshty/ http://kabar.kg/kyr/news/oshto-15-okuuchu-zhana-3-mugalim-boekton-uulanyshty/ УКМК: Ысык-Көлдөгү коопсуздук органдарынын кызматкерлери үчүн үйлөрдү куруу башталды Wed, 25 Apr 2018 15:17:59 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/mukk-ysyk-k-ld-g-koopsuzduk-organdarynyn-kyzmatkerleri-ch-n-il-rd-kuruu-bashtaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/mukk-ysyk-k-ld-g-koopsuzduk-organdarynyn-kyzmatkerleri-ch-n-il-rd-kuruu-bashtaldy/ ЖКда комитет төрагалары шайланды Wed, 25 Apr 2018 15:06:04 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhkda-komitet-t-ragalary-shailandy/ http://kabar.kg/kyr/news/zhkda-komitet-t-ragalary-shailandy/ Ош: мэр шаардын тазалыгын текшерди Wed, 25 Apr 2018 15:02:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/osh-mer-shaardyn-tazalygyn-teksherdi/ http://kabar.kg/kyr/news/osh-mer-shaardyn-tazalygyn-teksherdi/ Казакстан "Басма сөз эркиндиги индексинде" бир орунга төмөндөдү Wed, 25 Apr 2018 14:55:33 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kazakstan-basma-s-z-erkindigi-indeksinde-bir-orunga-t-m-nd-d/ http://kabar.kg/kyr/news/kazakstan-basma-s-z-erkindigi-indeksinde-bir-orunga-t-m-nd-d/ Бишкектин борборунда милиционерге ок аткан кылмышкер алигиче издөөдө Wed, 25 Apr 2018 13:57:20 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektin-borborunda-militcionerge-ok-atkan-kylmyshker-aligiche-izd-d/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektin-borborunda-militcionerge-ok-atkan-kylmyshker-aligiche-izd-d/ 30нан 1-майга чейин кыргыз-кытай чек арасы убактылуу жабылат Wed, 25 Apr 2018 13:07:57 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/30nan-1-maiga-cheiin-kyrgyz-kytai-chek-arasy-ubaktyluu-zhabylat/ http://kabar.kg/kyr/news/30nan-1-maiga-cheiin-kyrgyz-kytai-chek-arasy-ubaktyluu-zhabylat/ Жыл башынан бери Бишкекте 43 адам суицидке барган Wed, 25 Apr 2018 12:55:15 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhyl-bashynan-beri-bishkekte-43-adam-suitcidke-bargan/ http://kabar.kg/kyr/news/zhyl-bashynan-beri-bishkekte-43-adam-suitcidke-bargan/ ЖК Жамшитовду башкы прокурор кызмат ордуна дайындоого макулдук берди Wed, 25 Apr 2018 12:45:13 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhk-zhamshitovdu-bashky-prokuror-kyzmat-orduna-daiyndoogo-makulduk-berdi/ http://kabar.kg/kyr/news/zhk-zhamshitovdu-bashky-prokuror-kyzmat-orduna-daiyndoogo-makulduk-berdi/ “Ош” базарындагы өрт: Базардын директору жана кызматкери кармалды Wed, 25 Apr 2018 12:32:16 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/osh-bazaryndagy-rt-bazardyn-direktoru-zhana-kyzmatkeri-karmaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/osh-bazaryndagy-rt-bazardyn-direktoru-zhana-kyzmatkeri-karmaldy/ Бишкектин айрым аймактарында 26-апрелге чейин газ жок болот Wed, 25 Apr 2018 12:02:31 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektin-airym-aimaktarynda-26-aprelge-cheiin-gaz-zhok-bolot/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektin-airym-aimaktarynda-26-aprelge-cheiin-gaz-zhok-bolot/ Орусия 2017-жылы өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө 1,2 млрд доллар бөлдү Wed, 25 Apr 2018 11:58:44 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/orusiia-2017-zhyly-n-g-p-kele-zhatkan-lk-l-rg-1-2-mlrd-dollar-b-ld/ http://kabar.kg/kyr/news/orusiia-2017-zhyly-n-g-p-kele-zhatkan-lk-l-rg-1-2-mlrd-dollar-b-ld/ Жээнбеков: Ант – ыйык. Аны ыйык туткан адам – эч качан коррупция жолуна түшпөйт Wed, 25 Apr 2018 11:45:18 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-ant-yiyk-any-yiyk-tutkan-adam-ech-kachan-korruptciia-zholuna-t-shp-it/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-ant-yiyk-any-yiyk-tutkan-adam-ech-kachan-korruptciia-zholuna-t-shp-it/ Вице-премьер болгон Өмүрбекованын ордуна ЖКга депутат болуп Келдибаев келди Wed, 25 Apr 2018 11:29:25 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/vitce-prem-er-bolgon-m-rbekovanyn-orduna-zhkga-deputat-bolup-keldibaev-keldi/ http://kabar.kg/kyr/news/vitce-prem-er-bolgon-m-rbekovanyn-orduna-zhkga-deputat-bolup-keldibaev-keldi/ КР курамасы волейбол боюнча Азия чемпионатында жарым финалга чыкты Wed, 25 Apr 2018 11:22:08 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kr-kuramasy-voleibol-boiuncha-aziia-chempionatynda-zharym-finalga-chykty/ http://kabar.kg/kyr/news/kr-kuramasy-voleibol-boiuncha-aziia-chempionatynda-zharym-finalga-chykty/ Бишкекте троллейбус коюп кеткен аял каза болду Wed, 25 Apr 2018 11:05:34 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-trolleibus-koiup-ketken-aial-kaza-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-trolleibus-koiup-ketken-aial-kaza-boldu/ ЖКда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү ант берди Wed, 25 Apr 2018 10:57:10 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhkda-km-t-bashchy-mukhammedkalyi-abylgaziev-bashtagan-km-t-m-ch-l-r-ant-berdi/ http://kabar.kg/kyr/news/zhkda-km-t-bashchy-mukhammedkalyi-abylgaziev-bashtagan-km-t-m-ch-l-r-ant-berdi/