RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Thu, 30 Mar 2017 12:05:25 +0600 Kabar.kg 60 Өзгөн районунун Шералы айылынын тургундары таза суу менен камсыз болушат Thu, 30 Mar 2017 11:47:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zg-n-raionunun-sheraly-aiylynyn-turgundary-taza-suu-menen-kamsyz-bolushat/ http://kabar.kg/kyr/news/zg-n-raionunun-sheraly-aiylynyn-turgundary-taza-suu-menen-kamsyz-bolushat/ Данияр Мукашев КРнын Италиядагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды Thu, 30 Mar 2017 10:33:30 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/daniiar-mukashev-krnyn-italiiadagy-ataiyn-zhana-yigarym-ukuktuu-elchisi-bolup-daiyndaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/daniiar-mukashev-krnyn-italiiadagy-ataiyn-zhana-yigarym-ukuktuu-elchisi-bolup-daiyndaldy/ УКМК: Бишкек шаардык СИЗО-1дин жетекчисинин орун басары акча опузалоо үчүн кармалды Thu, 30 Mar 2017 10:28:30 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ukmk-bishkek-shaardyk-sizo-1din-zhetekchisinin-orun-basary-akcha-opuzaloo-ch-n-karmaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/ukmk-bishkek-shaardyk-sizo-1din-zhetekchisinin-orun-basary-akcha-opuzaloo-ch-n-karmaldy/ Болот Отунбаев КРнын Финляндиядагы элчиси болуп дайындалды Thu, 30 Mar 2017 10:27:17 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bolot-otunbaev-krnyn-finliandiiadagy-elchisi-bolup-daiyndaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/bolot-otunbaev-krnyn-finliandiiadagy-elchisi-bolup-daiyndaldy/ Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолу кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизди Thu, 30 Mar 2017 10:23:33 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-naryn-torugart-unaa-zholu-kyimylyna-ubaktyluu-chekt-l-r-kirgizdi/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-naryn-torugart-unaa-zholu-kyimylyna-ubaktyluu-chekt-l-r-kirgizdi/ Берлинде “Кыргызстандын жаратылыш байлыгы” темасында парламенттик кече болду Thu, 30 Mar 2017 10:14:23 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/berlinde-kyrgyzstandyn-zharatylysh-bailygy-temasynda-parlamenttik-keche-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/berlinde-kyrgyzstandyn-zharatylysh-bailygy-temasynda-parlamenttik-keche-boldu/ Бишкекте кыргыз-чех мамилелерин өнүктүрүү талкууланды Thu, 30 Mar 2017 10:14:31 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kyrgyz-chekh-mamilelerin-n-kt-r-talkuulandy/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kyrgyz-chekh-mamilelerin-n-kt-r-talkuulandy/ Волейбол боюнча Кыргызстан курама командасы Азия чемпионатында Түркмөнстан менен ойнойт Thu, 30 Mar 2017 10:06:14 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/voleibol-boiuncha-kyrgyzstan-kurama-komandasy-aziia-chempionatynda-t-rkm-nstan-menen-oinoit/ http://kabar.kg/kyr/news/voleibol-boiuncha-kyrgyzstan-kurama-komandasy-aziia-chempionatynda-t-rkm-nstan-menen-oinoit/ Өзбекстан Сенаты БААЭК Институтун түзүү келишимин ратификациялады Thu, 30 Mar 2017 09:46:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zbekstan-senaty-baaek-institutun-t-z-kelishimin-ratifikatciialady/ http://kabar.kg/kyr/news/zbekstan-senaty-baaek-institutun-t-z-kelishimin-ratifikatciialady/ Жалал-Абадда вирустук гепатитке кабылгандардын саны 3 эсеге азайды Thu, 30 Mar 2017 09:44:52 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abadda-virustuk-gepatitke-kabylgandardyn-sany-3-esege-azaidy/ http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abadda-virustuk-gepatitke-kabylgandardyn-sany-3-esege-azaidy/ Жаратылыш кырсыктары боюнча штабдык окуулар өтүп жатат Thu, 30 Mar 2017 09:30:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zharatylysh-kyrsyktary-boiuncha-shtabdyk-okuular-t-p-zhatat/ http://kabar.kg/kyr/news/zharatylysh-kyrsyktary-boiuncha-shtabdyk-okuular-t-p-zhatat/ Бишкек-Нарын-Торугарт жолунда атайын кар көчкү түшүрүлөт Thu, 30 Mar 2017 09:26:58 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-naryn-torugart-zholunda-ataiyn-kar-k-chk-t-sh-r-l-t/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-naryn-torugart-zholunda-ataiyn-kar-k-chk-t-sh-r-l-t/ Премьер-министр Беларусиянын КРдагы ыйгарым укуктуу элчисин кабыл алды Wed, 29 Mar 2017 18:58:45 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prem-er-ministr-belarusiianyn-krdagy-yigarymduu-elchisi-viktor-denisenkonu-kabyl-aldy/ http://kabar.kg/kyr/news/prem-er-ministr-belarusiianyn-krdagy-yigarymduu-elchisi-viktor-denisenkonu-kabyl-aldy/ Кыргызстандын энергокубаттуулугунун интерактивдүү картасы жакында ишке киргизилет – Зилалиев Wed, 29 Mar 2017 18:31:02 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyn-energokubattuulugunun-interaktivd-kartasy-zhakynda-ishke-kirgizilet-zilaliev/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyn-energokubattuulugunun-interaktivd-kartasy-zhakynda-ishke-kirgizilet-zilaliev/ УКМК Р.Төлөгөновдун уулунун билдирүүсү – мародерлук боюнча ишке саясий өңүт берүү аракети деп эсептейт Wed, 29 Mar 2017 18:24:36 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ukmk-r.t-l-g-novdun-uulunun-bildir-s-maroderluk-boiuncha-ishke-saiasii-t-ber-araketi-dep-esepteit/ http://kabar.kg/kyr/news/ukmk-r.t-l-g-novdun-uulunun-bildir-s-maroderluk-boiuncha-ishke-saiasii-t-ber-araketi-dep-esepteit/ С.Исаков Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармасынын мурдагы орун басарын кабыл алды Wed, 29 Mar 2017 17:59:03 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/s.isakov-rossiia-kyrgyz-n-kt-r-fondunun-bashkarmasynyn-murdagy-orun-basaryn-kabyl-aldy/ http://kabar.kg/kyr/news/s.isakov-rossiia-kyrgyz-n-kt-r-fondunun-bashkarmasynyn-murdagy-orun-basaryn-kabyl-aldy/ Бишкекте «KyrgyzBuild 2017» 15-маарекелик эл аралык жармаңкеси ачылды Wed, 29 Mar 2017 17:46:52 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kyrgyzbuild-2017-15-maarekelik-el-aralyk-zharma-kesi-achyldy/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kyrgyzbuild-2017-15-maarekelik-el-aralyk-zharma-kesi-achyldy/ Якутскиде «Кыз-жигит Сармерден – 2017» өттү Wed, 29 Mar 2017 17:23:07 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/iakutskide-kyz-zhigit-sarmerden-2017-tt/ http://kabar.kg/kyr/news/iakutskide-kyz-zhigit-sarmerden-2017-tt/ Бишкекте элдик манасчы Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгы белгиленди Wed, 29 Mar 2017 17:22:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-eldik-manaschy-sagynbai-orozbakovdun-150-zhyldygy-belgilendi/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-eldik-manaschy-sagynbai-orozbakovdun-150-zhyldygy-belgilendi/ Чек арада Кытайдан келген аткезчилик жүк кармалды Wed, 29 Mar 2017 17:11:44 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/chek-arada-kytaidan-kelgen-atkezchilik-zh-k-karmaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/chek-arada-kytaidan-kelgen-atkezchilik-zh-k-karmaldy/ Ничке-Сайдагы жер көчкүдө каза болгондордун сөөгү табылды – КР ӨКМ Wed, 29 Mar 2017 16:40:21 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/nichke-saidagy-zher-k-chk-d-kurman-bolgondordun-s-g-tabyldy-kr-km/ http://kabar.kg/kyr/news/nichke-saidagy-zher-k-chk-d-kurman-bolgondordun-s-g-tabyldy-kr-km/ Бишкекте карылар маселеси талкууланды Wed, 29 Mar 2017 16:03:00 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-karylar-maselesi-talkuulandy/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-karylar-maselesi-talkuulandy/ Депутаттар жер көчкүдөн жабыр тарткан жарандардын абалы менен таанышты Wed, 29 Mar 2017 15:56:39 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/deputattar-zher-k-chk-d-n-zhabyr-tartkan-zharandardyn-abaly-menen-taanyshty/ http://kabar.kg/kyr/news/deputattar-zher-k-chk-d-n-zhabyr-tartkan-zharandardyn-abaly-menen-taanyshty/ Өлкөнүн юристтери жана ишкерлери биргелешип иштөөнү талкуулашат Wed, 29 Mar 2017 15:48:00 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/lk-n-n-iuristteri-zhana-ishkerleri-birgeleship-isht-n-talkuulashat/ http://kabar.kg/kyr/news/lk-n-n-iuristteri-zhana-ishkerleri-birgeleship-isht-n-talkuulashat/ Бишкекте 300 жалбырактуу дарактардын көчөтү отургузулду Wed, 29 Mar 2017 15:46:10 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-300-zhalbyraktuu-daraktardyn-k-ch-t-oturguzuldu/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-300-zhalbyraktuu-daraktardyn-k-ch-t-oturguzuldu/ Соттук-медициналык кызматтын муктаждыктарына каражат бөлүнөт - ССМ Wed, 29 Mar 2017 15:39:15 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/sottuk-meditcinalyk-kyzmattyn-muktazhdyktaryna-karazhat-b-l-n-t-ssm/ http://kabar.kg/kyr/news/sottuk-meditcinalyk-kyzmattyn-muktazhdyktaryna-karazhat-b-l-n-t-ssm/ Чыныбай Турсунбеков: "Дүйнөдөгү туруктуулук ар бир мамлекеттен көз каранды" Wed, 29 Mar 2017 15:32:08 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/chynybai-tursunbekov-d-in-d-g-turuktuuluk-ar-bir-mamleketten-k-z-karandy/ http://kabar.kg/kyr/news/chynybai-tursunbekov-d-in-d-g-turuktuuluk-ar-bir-mamleketten-k-z-karandy/ Мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары алмашты Wed, 29 Mar 2017 14:12:42 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/arkhitektura-mamlekettik-agenttiginin-direktorunun-orun-basary-almashty/ http://kabar.kg/kyr/news/arkhitektura-mamlekettik-agenttiginin-direktorunun-orun-basary-almashty/ Бишкекте акын Ж.Турусбековго арналган көргөзмө ачылды Wed, 29 Mar 2017 13:33:06 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-akyn-zh.turusbekovgo-arnalgan-k-rg-zm-achyldy/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-akyn-zh.turusbekovgo-arnalgan-k-rg-zm-achyldy/ Кыргыз-италия дипломатиялык мамилелеринин 25 жылдыгы Wed, 29 Mar 2017 13:22:18 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyz-italiia-diplomatiialyk-mamilelerinin-25-zhyldygy/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyz-italiia-diplomatiialyk-mamilelerinin-25-zhyldygy/