RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Mon, 22 Jan 2018 05:16:30 +0600 Kabar.kg 60 ӨКМ: кар көчкүсүн мажбурлап атып түшүрүү иш-чаралары жүрөт Sat, 20 Jan 2018 13:13:59 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/km-kar-k-chk-s-n-mazhburlap-atyp-t-sh-r-ish-charalary-zh-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/km-kar-k-chk-s-n-mazhburlap-atyp-t-sh-r-ish-charalary-zh-r-t/ Кайсы тагдыр тилемчиликке түртүүдө? Sat, 20 Jan 2018 13:05:25 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kaisy-tagdyr-tilemchilikke-t-rt-d/ http://kabar.kg/kyr/news/kaisy-tagdyr-tilemchilikke-t-rt-d/ ОшМУнун 64 студенти борбордогу ЖОЖдордо окууларын улантышат Sat, 20 Jan 2018 11:01:59 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshmunun-64-studenti-borbordogu-zhozhdordo-okuularyn-ulantyshat/ http://kabar.kg/kyr/news/oshmunun-64-studenti-borbordogu-zhozhdordo-okuularyn-ulantyshat/ Исаков КРдагы JICA туруктуу өкүлү Казухико Кикучи менен жолугушту Sat, 20 Jan 2018 10:53:01 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/isakov-krdagy-jica-turuktuu-k-l-kazukhiko-kikuchi-menen-zholugushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/isakov-krdagy-jica-turuktuu-k-l-kazukhiko-kikuchi-menen-zholugushtu/ Кабулда улуттук тажик кийимдерин саткан дүкөн ачылды Sat, 20 Jan 2018 10:47:46 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kabulda-uluttuk-tazhik-kiiimderin-satkan-d-k-n-achyldy/ http://kabar.kg/kyr/news/kabulda-uluttuk-tazhik-kiiimderin-satkan-d-k-n-achyldy/ Видео жаңылыктар - 19.01.18 Fri, 19 Jan 2018 20:29:40 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-19.01.18/ http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-19.01.18/ БШК депутат Өмүрбек Бабановду мандатынан ажыратты Fri, 19 Jan 2018 18:54:33 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bshk-deputat-m-rbek-babanovdu-mandatynan-azhyratty/ http://kabar.kg/kyr/news/bshk-deputat-m-rbek-babanovdu-mandatynan-azhyratty/ ЖК калктуу конуштарды таза суу менен камсыз кылуу маселесине арналган «өкмөттүк саат» өтөт Fri, 19 Jan 2018 17:57:35 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhk-kalktuu-konushtardy-taza-suu-menen-kamsyz-kyluu-maselesine-arnalgan-km-tt-k-saat-t-t/ http://kabar.kg/kyr/news/zhk-kalktuu-konushtardy-taza-suu-menen-kamsyz-kyluu-maselesine-arnalgan-km-tt-k-saat-t-t/ Гимнастика беттин терисин жашартууга жардам береби? Fri, 19 Jan 2018 17:35:27 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/gimnastika-bettin-terisin-zhashartuuga-zhardam-berebi/ http://kabar.kg/kyr/news/gimnastika-bettin-terisin-zhashartuuga-zhardam-berebi/ 20-январга карата аба ырайы тууралуу маалымат Fri, 19 Jan 2018 17:22:56 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/20-ianvarga-karata-aba-yraiy-tuuraluu-maalymat/ http://kabar.kg/kyr/news/20-ianvarga-karata-aba-yraiy-tuuraluu-maalymat/ КМДБ башчысы Өзбекстандын муфтийине көңүл айтты Fri, 19 Jan 2018 16:55:21 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kmdb-bashchysy-zbekstandyn-muftiiine-k-l-aitty/ http://kabar.kg/kyr/news/kmdb-bashchysy-zbekstandyn-muftiiine-k-l-aitty/ Исаков Айыл чарба министрлигинин жетекчилигине айтылган сынга байланыштуу позициясын билдирди Fri, 19 Jan 2018 16:40:33 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/isakov-aiyl-charba-ministrliginin-zhetekchiligine-aitylgan-synga-bailanyshtuu-pozitciiasyn-bildirdi/ http://kabar.kg/kyr/news/isakov-aiyl-charba-ministrliginin-zhetekchiligine-aitylgan-synga-bailanyshtuu-pozitciiasyn-bildirdi/ Жээнбеков: Аймактарды каржылоо саясатын карап чыгуу керек Fri, 19 Jan 2018 16:34:14 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-aimaktardy-karzhyloo-saiasatyn-karap-chyguu-kerek/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-aimaktardy-karzhyloo-saiasatyn-karap-chyguu-kerek/ Ошто жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жыйын өттү Fri, 19 Jan 2018 16:04:16 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshto-zhash-sp-r-md-r-arasyndagy-kylmyshtuuluktu-aldyn-aluu-boiuncha-zhyiyn-tt/ http://kabar.kg/kyr/news/oshto-zhash-sp-r-md-r-arasyndagy-kylmyshtuuluktu-aldyn-aluu-boiuncha-zhyiyn-tt/ Казакстандагы автобус кырсыгында каза болгондордун тизмеси жарыяланды Fri, 19 Jan 2018 15:53:44 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kazakstandagy-avtobus-kyrsygynda-kaza-bolgondordun-tizmesi-zharyialandy/ http://kabar.kg/kyr/news/kazakstandagy-avtobus-kyrsygynda-kaza-bolgondordun-tizmesi-zharyialandy/ Бишкек мэриясынын колл-борборуна бир жумада 788 арыз жана кайрылуу келип түштү Fri, 19 Jan 2018 15:20:56 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-meriiasynyn-koll-borboruna-bir-zhumada-788-aryz-zhana-kairyluu-kelip-t-sht/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-meriiasynyn-koll-borboruna-bir-zhumada-788-aryz-zhana-kairyluu-kelip-t-sht/ Иса Өмүркулов: Бизге андай министрликтин эмне кереги бар? Fri, 19 Jan 2018 14:58:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/isa-m-rkulov-bizge-andai-ministrliktin-emne-keregi-bar/ http://kabar.kg/kyr/news/isa-m-rkulov-bizge-andai-ministrliktin-emne-keregi-bar/ Ошто “Акылдуу шаар” долбоорунун алкагында 1500 видеокөзөмөлдөөчү камера орнотулат (сүрөт) Fri, 19 Jan 2018 14:42:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshto-akylduu-shaar-dolboorunun-alkagynda-1500-videok-z-m-ld-ch-kamera-ornotulat-s-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/oshto-akylduu-shaar-dolboorunun-alkagynda-1500-videok-z-m-ld-ch-kamera-ornotulat-s-r-t/ Ош облусунда 2017-жылы жол кырсыгынан 140 адам каза болгон Fri, 19 Jan 2018 14:35:09 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/osh-oblusunda-2017-zhyly-zhol-kyrsygynan-140-adam-kaza-bolgon/ http://kabar.kg/kyr/news/osh-oblusunda-2017-zhyly-zhol-kyrsygynan-140-adam-kaza-bolgon/ Кыргызстанда Чыңгыз Айтматов жөнүндө тасма тартышат Fri, 19 Jan 2018 14:27:07 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-chy-gyz-aitmatov-zh-n-nd-tasma-tartyshat/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-chy-gyz-aitmatov-zh-n-nd-tasma-tartyshat/ 2017-жылда шек келтиргендиги үчүн 12 патрулдук милиция кызматкери кызматтан алынды Fri, 19 Jan 2018 13:56:15 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhylda-shek-keltirgendigi-ch-n-12-patrulduk-militciia-kyzmatkeri-kyzmattan-alyndy/ http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhylda-shek-keltirgendigi-ch-n-12-patrulduk-militciia-kyzmatkeri-kyzmattan-alyndy/ ЖК Төрагасы Өзбекстан Олий Мажлисинин Сенатынын Төрагасына көңүл айтты Fri, 19 Jan 2018 14:52:00 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhk-t-ragasy-zbekstan-olii-mazhlisinin-senatynyn-t-ragasyna-k-l-aitty/ http://kabar.kg/kyr/news/zhk-t-ragasy-zbekstan-olii-mazhlisinin-senatynyn-t-ragasyna-k-l-aitty/ Бишкек шаарындагы кыргыз-түрк достугу ооруканасы пайдаланууга берилет Fri, 19 Jan 2018 13:43:09 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-shaaryndagy-kyrgyz-t-rk-dostugu-oorukanasy-paidalanuuga-berilet/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-shaaryndagy-kyrgyz-t-rk-dostugu-oorukanasy-paidalanuuga-berilet/ ӨКМ Коомдук байкоочу кеңеш менен тыгыз иш алып барууда Fri, 19 Jan 2018 13:18:10 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/km-koomduk-baikoochu-ke-esh-menen-tygyz-ish-alyp-baruuda/ http://kabar.kg/kyr/news/km-koomduk-baikoochu-ke-esh-menen-tygyz-ish-alyp-baruuda/ Кочкор-Атада балдар үчүн күнөскана иштетилет Fri, 19 Jan 2018 12:45:07 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kochkor-atada-baldar-ch-n-k-n-skana-ishtetilet/ http://kabar.kg/kyr/news/kochkor-atada-baldar-ch-n-k-n-skana-ishtetilet/ 2017-жылы жол кырсыгынан 907 адам каза болду, алардын 104ү - балдар Fri, 19 Jan 2018 12:26:29 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyly-zhol-kyrsygynan-907-adam-kaza-boldu-alardyn-104-baldar/ http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyly-zhol-kyrsygynan-907-adam-kaza-boldu-alardyn-104-baldar/ Германияда “Фридерик” бороону 7 адамдын өмүрүн алды Fri, 19 Jan 2018 12:05:29 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/germaniiada-friderik-boroonu-7-adamdyn-m-r-n-aldy/ http://kabar.kg/kyr/news/germaniiada-friderik-boroonu-7-adamdyn-m-r-n-aldy/ “Акылдуу шаар” долбоорунун инвестору “Мегакомду” сатып алууга ниеттенүүдө Fri, 19 Jan 2018 11:17:57 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/akylduu-shaar-dolboorunun-investoru-megakomdu-satyp-aluuga-nietten-d/ http://kabar.kg/kyr/news/akylduu-shaar-dolboorunun-investoru-megakomdu-satyp-aluuga-nietten-d/ Исаков Финляндиянын парламенттик делегациясы менен жолугушту Fri, 19 Jan 2018 11:11:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/isakov-finliandiianyn-parlamenttik-delegatciiasy-menen-zholugushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/isakov-finliandiianyn-parlamenttik-delegatciiasy-menen-zholugushtu/ Абдылдаев Нью-Йоркто Лавров менен жолугушту Fri, 19 Jan 2018 10:55:06 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/abdyldaev-n-iu-iorkto-lavrov-menen-zholugushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/abdyldaev-n-iu-iorkto-lavrov-menen-zholugushtu/